Landsbygden populär att bosätta sej på!

Fast det blivit mer och mer populärt att bosätta sig på den Svenska landsbygden, har dess befolkning minskat relativt snabbt på senare tid. Sverige är en av de två mest glesbefolkade länderna i EU och har bara 22 invånare per kvadratkilometer, med detta kan sägas att hela landets yta förutom storstadsområdena kan ses som landsbygd. Landsbygden har under lång tid kommit i skymundan när det gäller utveckling och förändring. Landsbygdspolitik till har länge främst handlat om jordbruksstöd. När det talats om utveckling och förändring och hur man ska se helheten på landsbygden missar man fortfarande målet.

Glesbygdsverket har undersökt hur företagarna ser ut på vår landsbygd. Det mest intressant skillnaden mellan landsbygds- och tätortföretagare är att landsbygdsföretagarna ofta har tidigare erfarenhet av företagande. Den större erfarenheten av företagande i landsbygder förefaller vara uttryck för den högre grad av mångsyssleri som vi vet är en viktig strategi. Lansbygdsföretagare är oftare specialister på flera saker i stället för som i tätort, specialister på en sak.